logo VvB
www.vriendenvanbrazilie.nl IBAN: NL33 RABO 0126 2986 02

Nieuwsbrief

Juni  2016

Beste Vrienden van Brazilië,

Als deze nieuwsbrief in de bus valt zitten we alweer in de zomer periode. Een tijd waarin je hoopt dat overal de zon schijnt. Daar worden we vrolijk van, gaan vaker naar buiten, misschien op vakantie, en zijn we wat beter gehumeurd. Echter, waar de zon altijd schijnt is het vaak ellende. Kijk maar naar de Afrikaanse landen of Noord Brazilië. Daar overheerst nog altijd de armoede van vele medeburgers, de verschillen tussen arm en rijk, corruptie, en politieke onstabiliteit waardoor er nauwelijks stappen worden gemaakt naar een betere toekomst. Wij proberen in de zomers tijd waarin wij leven een steentje bij te dragen dat ook anderen vrolijk worden als de zon schijnt. Wij vertrouwen erop dat u ons daarbij blijft helpen.

Toon van Limpt
Voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië

 

Financieel verslag

In 2015 is in totaal 94.667,13 euro overgemaakt aan Brazilië. In 2015 is er 115.103,01 euro aan donaties ontvangen. Hierin is een eenmalige overboeking van Stichting Brasil op Weg opgenomen, ter waarde van 23.000,- euro. Er is in 2015 12.473,25 euro meer naar Brazilië  overgeboekt dan in 2014. Door vertraging in de bevestiging van ontvangsten in Brazilië en de eenmalige bijdrage van Stichting Brasil op Weg is het saldo op de bank opgelopen. De kosten zijn opnieuw minder dan 1% van de overboekingen. Portokosten zijn toegenomen omdat we meer post verzonden hebben op verzoek van zr. Redempta en Hanny. Een volledig financieel verslag is te vinden op onze website www.vriendenvanbrazilie.nl

Met dank aan penningmeester Wout van Kemenade werd het  financieel verslag op 28 februari, tijdens de bestuursvergadering van Stichting Vrienden van Brazilië, goedgekeurd.

 

Rommelmarkt in Reuselrommelmarkt

De rommelmarkt van de families Goorman en Wouters staat deze keer gepland op het laatste weekend van augustus 2016. Op zaterdag 27 augustus van 11.00 uur tot 19.00 uur en zondag 28 augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur zullen op de Kampeerboerderij van de fam. v. Gompel op het Hof 6 te Reusel, de ingezamelde spulletjes verkocht worden, waarbij de opbrengst geheel bestemd is voor de voortzetting het werk van de overleden zuster Clementina Wouters. Ook zorgen ze voor een lekker bakje koffie met een wafel .

De entree is gratis.

 

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch stelt 500,- euro beschikbaar

cheque Vincentius12 April 2016 ’s avonds gingen Hanny en João, Wout en Christien van Kemenade, op weg naar Den Bosch. Onze Stichting had een uitnodiging van de Vincentius vereniging om een cheque in ontvangst te nemen naar aanleiding van een aanvraag voor studiehulp die gedaan was door Hanny.cheque Hanny

Het toeval wilde dat Hanny met haar echtgenoot João juist nu op vakantie waren in Nederland. In den Bosch aangekomen werden we vriendelijk ontvangen door de Vincentiusvereniging met nog een tiental andere Stichtingen. Na een inleidend praatje van de voorzitter kregen bij toerbeurt de diverse Stichtingen het woord om hun doel van de donatie uit te leggen. Hanny verwoordde dat haar aanvraag betrekking had op een studente, Rithyelle, die een studie rechten volgt. Een opleiding van vijf jaar die de ouders van Rithyelle absoluut niet kunnen betalen. Rithyelle is een pientere meid waarvan verwacht wordt dat ze de opleiding met succes zal afronden. Het bedrag op de cheque van €500,– is daarom een welkome aanvulling voor de studie van Rithyelle.

 

Bedankje

brief RithellyVan Rithyelle Ferreira do Nascimento Gonzaga, geboren op 20-09-1997 ontvingen wij bijgaand met de hand geschreven bedankbriefje. De vertaling luidt als volgt:
Er bestaan niet genoeg en betekenisvolle woorden waarmee ik jullie voldoende kan bedanken voor wat jullie voor mij doen. De hulp van jullie, het vertrouwen in mij waren voor mij van onschatbare waarde. Ik kan me alleen maar uitdrukken in louter beperking van woorden en met deze eenvoudige maar oprechte dankbetuiging. Ik dank God altijd voor de zegeningen die ik had in mijn leven, voor Hanny en jullie die ook hier deel van uitmaken. Ik vraag altijd in mijn gebed dat God jullie altijd beschermt en iedere dag meer zegent dat jullie dubbel terug ontvangen Rityellyvoor al het goede wat jullie doen hier op aarde. Over mijn faculteit, ik vind het erg fijn en studeren ook. Ik wijd me aan mijn studie en streef iedere dag om goede resultaten te halen op mijn weg. Mijn geluk, dat ik iets doe waar ik van droomde is onbegrijpelijk. Ik geloof het nog niet, maar ik weet dat het allemaal echt is. Oké, bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben en nu doen voor mij. Moge God jullie zo houden met harten gigantisch vol met goedheid, samenhorigheid, liefde en andere kwaliteiten. Dat Hij, de goede God, jullie zegent, gezondheid, vrede, en blijdschap geeft. Dank nu en altijd en nog vele levensjaren.

Vakantie en werk!!!

Hanny en JoãoDit jaar zijn we van 7 april tot 13 mei in Nederland geweest. Deze keer niet in de winter zoals gewoonlijk maar in de lente en we hebben in de vijf weken dat we in Nederland waren alle jaargetijden meegemaakt. Dus wat dat betreft is de heimwee gestild. Het weerzien met broers, familie en vrienden is toch altijd de belangrijkste reden dat we naar Nederland komen.  Afscheid nemen is iedere keer  moeilijk. Maar dat is een consequentie van de keuze die we gemaakt hebben. Natuurlijk is er ook overleg met de Stichting Vrienden van Brazilië als ik in Nederland ben. Buiten het overleg over werk is er ook een vriendschap die er toe bijdraagt dat we een hele goede samenwerking hebben waardoor we hier in Brasil veel mensen kunnen helpen.

Terug in Brasil werden we met de neus op de feiten gedrukt dat het een hele andere samenleving is dan in West-Europa. Tijdens ons verblijf in Nederland heeft de senaat voor  afzetting van  presidente Dilma gestemd, de procedure is in werking gezet. Aan de economische crisis denken de politici blijkbaar niet meer want met wie het echt slechter gaat zijn de arme mensen. De lonen (die voor veel arme mensen al erg laag zijn) gaan niet omhoog maar de prijzen van de levensmiddelen zijn  dit jaar al met ongeveer 60% tot 70% gestegen.

De algemene reactie van de mensen is dat het goed is dat presidente Dilma de corruptie openbaar heeft gemaakt maar de betrokken politici waren hier niet zo blij mee. Oké presidente Dilma heeft fouten gemaakt maar tot nu toe heeft men niets kunnen vinden dat er op wijst dat zij betrokken is bij welk corruptieschandaal dan ook. Bijna alle senators die voor haar aftreding hebben gestemd hebben meerdere zaken bij justitie i.v.m. corruptie of zelfs moord. De mensen voelen zich onmachtig want op wie moeten ze stemmen? Men is bang dat men alle onderzoeken naar corruptie weer in de doofpot wil stoppen om daarna rustiger verder te gaan met deze praktijken. Maar de mensen zijn niet zo goedgelovig meer, ze verliezen de moed nog niet want ze hopen dat de pers en vooral de internationale pers er aandacht aan blijft besteden.
Heel veel lieve groeten uit een winters Brasil met heerlijke temperaturen.

Hanny Martins Vieira-Limbeek.

BRASIL- ALGEMEEN (door Frater Theodorus Adams)

Theo Adams 1Het zijn moeilijke tijden hier in Brasil: een crisissituatie van de economie, van de politiek en alles wat daarmee samenhangt. De grootschalige corruptie is alle perken te buiten gegaan en de federale politie ontdekt dagelijks nieuwe schandalen van steekpenningen, omkoping en verduistering. Het grote staatsbedrijf “Petrobrás” zit bijna aan de grond; gelden van gedeputeerden is naar Zwitserse banken gegaan. Behalve enkele grote bouwondernemers zijn er ook veel politici veroordeeld met grote geldboetes en met gevangenis straf. De presidente Dilma Roussef is afgezet en de opvolgende vicepresident heeft mooie hervormingsplannen; heeft al twee ministers onder verdenking moeten terugtrekken en is ook zelf in enkele processen vernoemd. Hij beloofd harde maatregelen om te bezuinigen en om de economie spoedig op het goede spoor te krijgen. En zoals gewoonlijk is de gewone man daar het meest de dupe van.

Veel bedrijven zijn inmiddels dicht of hebben de productie verminderd; en er zijn miljoenen mensen ontslagen, die heel moeilijk aan nieuw werk geraken. Op scholen en ziekenhuizen van de staat is vaak te weinig geld om de zaken draaiend te houden, en er zijn steeds meer stakingen.

De onderste lagen van de bevolking komen steeds meer in de verdrukking. In de buitenwijken van Coronel Fabriciano, Belo Horizonte en Igarapé, waar we veel mensen kennen, proberen we op verschillende manieren te helpen. Vooral via de Vincentius verenigingen en de kindercrèches proberen we zoveel mogelijk te ondersteunen. Bij de kinderopvang wordt veel geklaagd dat de gemeente te weinig bijdraagt en niet op de afgesproken tijden betaald. Eind mei heb ik nog enkele bezoeken afgelegd aan de crèches in de wijk Pindorama, die ik
zelf mee heb opgebouwd in het verre verleden; Crèche ASKE en Crèche Eunice Lanza in de favela (sloppenwijk). Daar in de buurt bezochten we Mevr. Vilma en haar zoon Adelson (26) die in een schietTheo Adamspartij , waar hij niets mee te maken had, geraakt werd en nu al maanden lang verlamd op bed ligt-, en nauwelijks medische hulp te krijgt. Ook is er grote behoefte aan medicijnen in verband met het muggenvirus (zica) dat in Brazilië heerst. Er wordt hier veel aandacht aan besteed omdat velen het een bedreiging zien voor de Olympische spelen in Rio.

Graag wil ik iedereen danken voor jullie inzet en belangstelling; God zal het je lonen; en via Pater Eustáquio ook Saúde e Paz.

Vriendelijke groeten aan allen.

1300,- euro voor Frater Theodorus Adams

cheque Theo AdamsTijdens een bezoek van Frater Nicácio Huiskamp, een collega van frater Theo Adams in Brazilië, aan Nederland, heeft hij een enveloppe met daarin 1300,- euro in ontvangst mogen nemen van Wout van Kemenade (penningmeester van Stichting Vrienden van Brazilië). Het geld is door allerlei projecten bij elkaar gebracht en zal gebruikt worden om de kinderopvang in de crèches zoveel mogelijk veilig te stellen. Frater Nicácio Huiskamp benadrukte nog eens duidelijk de noodzaak van de financiële hulp uit Holland. Ondanks alle lokale verbeteringen die hebben plaats gevonden blijft een grote groep mensen onder de armoedegrens. De overheid is momenteel weer in een crisis beland waar de gewone burger de dupe van is omdat financiële middelen uitblijven. Namens de kindertjes in Brazilië, dank aan al degene die een steentje hebben bijgedragen om dit bedrag bij elkaar te brengen.

Voortgang projecten

crèche ClementinaAfgelopen periode zijn er een aantal grote en kleine projecten gerealiseerd. Een paar willen we hiervan benomen.  In de crèche Clementina in Pão de Açúcar is een airco geïnstalleerd en zijn de kozijnen en muren geschilderd. De temperatuur is nu weer beheersbaar waardoor de opvang van de kinderen weer beter kan geschieden. Op de crèche in Limoeiras is de naam van Clementina geschilderd. Ook deze crèche is opgeknapt waar we reeds eerder melding hebben gemaakt. Een verdiende vermelding en een vereeuwiging van haar naam als verdienste voor al het werk dat zij verricht heeft.

 

 

Voortgang Studie projecten

De belangrijkste doelstelling van  Stichting Vrienden van Brazilië is om kinderen en studenten te helpen met hun opleiding. Naast de vele donaties die direct voor benoemde studenten bestemd zijn, zijn er vele vrije giften die besteed worden om boeken en ander leermiddelen aan te schaffen. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat ook in Brazilië scheikundelessen op een verantwoorde manier gevolgd kunnen worden. Een groot aantal studenten hebben inmiddels steun gehad om hun boeken te kopen en de schoolgelden te voldoen.

Ook zuster Redempta geniet nog met volle teugen van de prestaties van de studenten en ze wordt op handen gedragen.

 lab Tapera   Redempta

 

 

 

 

 

Voortgang  “Donatie in de Wijk”

Het project “donatie in de wijk” is bedoeld om mensen die acute nood hebben even een duwtje te geven om de draad weer op te pakken. Wij kunnen ons niet goed meer voorstellen dat ons iets overkomt dat we net niet kunnen betalen. Het is hier gebruikelijk dat we ons verzekeren voor onverwachte dingen, of we leggen wat geld opzij om incidenten op te lossen. Echter, als je elke dag de touwtjes aan elkaar moet knopen om te overleven, en er overkomt je plotseling iets onverwachts, dan kun je wel een duwtje in de rug gebruiken. Zo ook de man van Girleide. Deze vrouw heeft jaren voor de zusters gezorgd. Hij is herstellend van een hersenbloeding en heeft dringend een bril nodig. Deze werd niet door lokale instanties vergoed. Met uw steun hebben we een bijdrage kunnen doen om deze man te helpen. Een ander voorbeeld is een vrouw die aanklopt omdat ze het onderzoek van een knobbeltje in haar borst niet kon betalen. Haar man was een paar weken voordat zij het knobbeltje ontdekte overleden waardoor er geen inkomsten meer waren. Met een kleine bijdrage heeft ze een onderzoek kunnen laten doen.

 

Deksel van afvoerput ingestort

Onlangs kregen het verzoek voor het herstel van een afvoerput. Bij een arm gezin in de wijk COHAB was een gemetselde afvoerput aan het verzakken. De situatie is zo dat ze het zelf niet kunnen betalen om de put te laten herstellen of een nieuwe put te maken. Buiten het gevaar dat de kinderen er in vallen is ook het gevaar van gezondheid door de mug die Zika, dengue en chikungunya veroorzaakt. Het is een mooie plek voor de mug. De prijs voor herstel is ongeveer tussen de 500 en 600 reais. De metselaar zei dat hij het voor niets doet maar het zijn ook arme mensen. Ze hebben ongeveer drie dagen met zeker 3 of 4 man gewerkt om de klus te klaren.

 put 1put 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Website (www.vriendenvanbrazilie.nl)

websiteMet dank aan Marianne van Loy heeft de website weer een facelift gehad. We mogen zeker de ontwerper en de maker van de website niet vergeten. Gylian de Graaff van Jella Media heeft belangeloos gezorgd voor een moderne opzet. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Wil je meer informatie over de Stichting Vrienden van Brazilië, dan kun je misschien eens een kijkje nemen op onze website.

 

Wij versturen aan de meesten van u deze nieuwsbrief via  e-mail. Indien u hier geen prijs meer op stelt, vernemen wij dit graag. Indien u deze nieuwsbrief per post ontvangt en u hebt een e-mail adres, laat het ons dan weten via info@vriendenvanbrazilie.nl

Nieuwsbrief juni 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *