In memoriam frater Theo Adams

Op 11 februari 2023 ontvingen wij het droevige bericht dat frater Theo Adams is overleden op 79-jarige leeftijd.
Frater Theo woonde sinds juli 2022 in Tilburg bij zijn medebroeders omdat zijn gezondheid het niet meer toeliet zijn werk te doen voor de armsten en jeugdigen in Brazilië.
56 jaar is hij actief geweest in Belo Horizonte en Coronel Fabriciano.
Zijn leven kenmerkte zich door godsvertrouwen, eenvoud en barmhartigheid, geheel volgens de leefregels van de fraters.
De mensen in Brazilië, de medebroeders en zijn familie zullen hem nooit vergeten.
Maar ook wij, donateurs en bestuursleden van de stichting Vrienden van Brazilië, zullen hem in gedachten houden.
Zijn werk wordt voortgezet.

Frater Theo Adams is begraven bij zijn medebroeders op 16 februari 2023 op landgoed Steenwijk in Vught.


Fiets Mee 2022

Op 11 september 2022 was de jaarlijkse fietstocht van MOV Zeeland. Dit jaar mochten wij een project aandragen voor de school in São José da Tapera. Dit werd het aircoproject. Er zijn 17 airco’s noodzakelijk voor de lokalen. Het is daar zo’n 40 graden en een airco is onontbeerlijk om met een fris hoofd te kunnen studeren. Wij zijn de MOV en de Zeelandse bevolking dankbaar voor de bijdrage van € 1.500,00 die wij hebben mogen ontvangen.

42e Peel Missie Tour

Op 4 september 2022 fietsten veel mensen uit Odiliapeel en omstreken de jaarlijkse Peel Missie Tour. Dit jaar werd er ook voor één van onze doelen gefietst, namelijk voor het deurenproject op de school in Pão de Açúcar. Dit is de school van wijlen zuster Odiliana, afkomstig uit Odiliapeel. Hoe fijn is het dat de mensen uit haar geboortedorp nog begaan zijn met haar werk.
Inmiddels hebben we een prachtig bedrag van € 2.255,18 ontvangen waarmee gezorgd kan worden voor de hoognodige renovatie van enkele deuren.

Nieuwe manier om te doneren

Vanaf 15 mei 2021 is het mogelijk om de Stichting Vrienden van Brazilië financieel te ondersteunen door een gift via Donorbox.
U kunt op het groene blokje ‘donate’ klikken onder ‘steun ons’. Dat vindt u op elke pagina. U komt dan op een pagina waar u direct kunt doneren. U krijgt een keuze voor een vast bedrag of een bedrag naar keuze. Ook kunt u aangeven of u ons éénmalig wilt steunen of met een bepaalde regelmaat. Waar u ook voor kiest, wij zijn u dankbaar voor elk bedrag en elke manier waarop u ons werk zou willen ondersteunen.

Het is wellicht ook een leuk idee om te gebruiken als kadotip als u iets te vieren heeft en in plaats van een kado een gift wilt vragen voor de kinderen in Brazilië.


Nieuwsbrief december 2020

Beste Vrienden van Brazilië,

Afgelopen jaar zal voor iedereen als een bijzonder jaar de geschiedenis ingaan. Voor jonge mensen met veel onbegrip voor al de regels die opgelegd zijn, voor jonge gezinnen waarvan de kinderen niet naar school konden, voor een grote middengroep die aan huis gekluisterd was, en voor ouderen die kwetsbaar werden en vele dierbaren hebben verloren. Ieder had zo zijn eigen malheur. Wereldwijd kampen we met een epidemie van ongekende aard. Uiteraard volgen we in Nederland de ontwikkelingen, en hebben we veel middelen en mogelijkheden om de epidemie te bestrijden. Onder het motto “alleen samen krijgen we corona onder controle” wordt er gewerkt om het hoofd te bieden aan de pandemie. Iedereen wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid, en geholpen daar waar nodig. Ondanks de grote inzet van de overheid verschijnen in Nederland steeds meer publicaties dat de hardste klappen vallen onder de minder opgeleiden. Zij kunnen vaak niet van huis uit werken, en het risico dat ze werkloos worden brengt hen in een benarde positie. In Brazilië is dit nog een graadje erger. Nog steeds is er gebrek aan testmateriaal, in de meeste staten is de situatie kritiek, en op bestuurlijk niveau veel onenigheid over de te nemen maatregelen. Basisrichtlijnen zoals afstand nemen, en gebruik van mondkapjes worden niet nageleefd. President Bolsonaro stuurt tegenstrijdige signalen de wereld in en geeft geen steun aan de gezondheidswerkers. Er heerst politieke onrust die het klimaat om de juiste beslissingen te nemen niet ten goede komt. De minister van Volksgezondheid is een “interim minister” met een militaire achtergrond. De economische gevolgen zijn enorm en de Braziliaanse munt is enorm gedevalueerd ten opzicht van de dollar.

De situatie in Brazilië maakt het er voor Stichting Vrienden van Brazilië niet makkelijker op. Scholen zijn nog steeds gesloten en de verschillen tussen arm en rijk worden steeds zichtbaarder. Aandacht voor verbeterprojecten zijn er niet. De focus voor de mensen in Brazilië is ‘overleven’. In goed overleg met onze collega’s in Brazilië hebben we binnen het bestuur bepaald om donaties vanuit Nederland zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het behouden van leerlingen en studenten voor de scholen. We hebben een programma opgesteld om mensen te helpen met het betalen van studieschulden als de potentie van de kinderen aanwezig is om te blijven studeren, en middelen ter beschikking te stellen voor online onderwijs. Om dit in goede banen te leiden is er in Brazilië de stichting AMFE opgericht zodat het werk en verantwoordelijkheden die hiermee gemoeid zijn beter verdeeld kunnen worden. In feite neemt de Stichting het werk en verantwoordelijkheid over van de zusters. Verder in de nieuwsbrief zal de stichting AMFE nader worden voorgesteld.  Via online overleg met de bestuursleden van AMFE is de doelstelling geformuleerd, en er wordt gestreefd om voor het eind van dit jaar nog de meest arme mensen te helpen. De Stichting behartigt het werk van alle zusters die zich in het verleden hebben ingezet voor het wel en wee in Pão de Açúcar en São José de Tapera.

Het bestuur van Vrienden van Brazilië wil jullie allen bedanken voor uw bijdrage en we wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Laten we erop vertrouwen dat in 2021 weer alles goed komt.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

Wilt u de nieuwsbrief verder lezen, klik dan hier