Fiets Mee 2022

Op 11 september 2022 was de jaarlijkse fietstocht van MOV Zeeland. Dit jaar mochten wij een project aandragen voor de school in São José da Tapera. Dit werd het aircoproject. Er zijn 17 airco’s noodzakelijk voor de lokalen. Het is daar zo’n 40 graden en een airco is onontbeerlijk om met een fris hoofd te kunnen studeren. Wij zijn de MOV en de Zeelandse bevolking dankbaar voor de bijdrage die wij binnenkort gaan ontvangen.

42e Peel Missie Tour

Op 4 september 2022 fietsten veel mensen uit Odiliapeel en omstreken de jaarlijkse Peel Missie Tour. Dit jaar werd er ook voor één van onze doelen gefietst, namelijk voor het deurenproject op de school in Pão de Açúcar. Dit is de school van wijlen zuster Odiliana, afkomstig uit Odiliapeel. Hoe fijn is het dat de mensen uit haar geboortedorp nog begaan zijn met haar werk. Binnenkort vernemen we wat de opbrengst is voor de school, zodat er gezorgd kan worden voor de hoognodige renovatie van enkele deuren.

Nieuwe manier om te doneren

Vanaf 15 mei 2021 is het mogelijk om de Stichting Vrienden van Brazilië financieel te ondersteunen door een gift via Donorbox.
U kunt op het groene blokje ‘donate’ klikken onder ‘steun ons’. Dat vindt u op elke pagina. U komt dan op een pagina waar u direct kunt doneren. U krijgt een keuze voor een vast bedrag of een bedrag naar keuze. Ook kunt u aangeven of u ons éénmalig wilt steunen of met een bepaalde regelmaat. Waar u ook voor kiest, wij zijn u dankbaar voor elk bedrag en elke manier waarop u ons werk zou willen ondersteunen.

Het is wellicht ook een leuk idee om te gebruiken als kadotip als u iets te vieren heeft en in plaats van een kado een gift wilt vragen voor de kinderen in Brazilië.


Nieuwsbrief december 2020

Beste Vrienden van Brazilië,

Afgelopen jaar zal voor iedereen als een bijzonder jaar de geschiedenis ingaan. Voor jonge mensen met veel onbegrip voor al de regels die opgelegd zijn, voor jonge gezinnen waarvan de kinderen niet naar school konden, voor een grote middengroep die aan huis gekluisterd was, en voor ouderen die kwetsbaar werden en vele dierbaren hebben verloren. Ieder had zo zijn eigen malheur. Wereldwijd kampen we met een epidemie van ongekende aard. Uiteraard volgen we in Nederland de ontwikkelingen, en hebben we veel middelen en mogelijkheden om de epidemie te bestrijden. Onder het motto “alleen samen krijgen we corona onder controle” wordt er gewerkt om het hoofd te bieden aan de pandemie. Iedereen wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid, en geholpen daar waar nodig. Ondanks de grote inzet van de overheid verschijnen in Nederland steeds meer publicaties dat de hardste klappen vallen onder de minder opgeleiden. Zij kunnen vaak niet van huis uit werken, en het risico dat ze werkloos worden brengt hen in een benarde positie. In Brazilië is dit nog een graadje erger. Nog steeds is er gebrek aan testmateriaal, in de meeste staten is de situatie kritiek, en op bestuurlijk niveau veel onenigheid over de te nemen maatregelen. Basisrichtlijnen zoals afstand nemen, en gebruik van mondkapjes worden niet nageleefd. President Bolsonaro stuurt tegenstrijdige signalen de wereld in en geeft geen steun aan de gezondheidswerkers. Er heerst politieke onrust die het klimaat om de juiste beslissingen te nemen niet ten goede komt. De minister van Volksgezondheid is een “interim minister” met een militaire achtergrond. De economische gevolgen zijn enorm en de Braziliaanse munt is enorm gedevalueerd ten opzicht van de dollar.

De situatie in Brazilië maakt het er voor Stichting Vrienden van Brazilië niet makkelijker op. Scholen zijn nog steeds gesloten en de verschillen tussen arm en rijk worden steeds zichtbaarder. Aandacht voor verbeterprojecten zijn er niet. De focus voor de mensen in Brazilië is ‘overleven’. In goed overleg met onze collega’s in Brazilië hebben we binnen het bestuur bepaald om donaties vanuit Nederland zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het behouden van leerlingen en studenten voor de scholen. We hebben een programma opgesteld om mensen te helpen met het betalen van studieschulden als de potentie van de kinderen aanwezig is om te blijven studeren, en middelen ter beschikking te stellen voor online onderwijs. Om dit in goede banen te leiden is er in Brazilië de stichting AMFE opgericht zodat het werk en verantwoordelijkheden die hiermee gemoeid zijn beter verdeeld kunnen worden. In feite neemt de Stichting het werk en verantwoordelijkheid over van de zusters. Verder in de nieuwsbrief zal de stichting AMFE nader worden voorgesteld.  Via online overleg met de bestuursleden van AMFE is de doelstelling geformuleerd, en er wordt gestreefd om voor het eind van dit jaar nog de meest arme mensen te helpen. De Stichting behartigt het werk van alle zusters die zich in het verleden hebben ingezet voor het wel en wee in Pão de Açúcar en São José de Tapera.

Het bestuur van Vrienden van Brazilië wil jullie allen bedanken voor uw bijdrage en we wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Laten we erop vertrouwen dat in 2021 weer alles goed komt.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

Wilt u de nieuwsbrief verder lezen, klik dan hier

Nieuwsbrief juni 2020

Beste Vrienden van Brazilië,

Wie had er een half jaar geleden kunnen denken dat de wereld momenteel zo geteisterd zou worden door een pandemie. Als je toen voorspeld zou hebben dat dit zou gebeuren, zou je naar het rijk der fabelen verwezen zijn. We hopen inmiddels dat we de ergste periode van de besmetting achter de rug hebben en dat de schade opgemaakt kan worden. Wij hopen ook dat jullie en je naasten bespaard gebleven zijn van het leed dat Covid-19 heeft aangericht. Voor degene die wel getroffen zijn willen wij ons medeleven betuigen.
In deze periode kijken we met veel belangstelling naar de ontwikkelingen om ons heen, en speciaal naar Brazilië. Elke dag bereiken ons berichten hoe de president van Brazilië er mee omgaat. Dit stelt ons niet gerust. Gelukkig hebben de federale leiders het zeggenschap over de aanpak in hun regio’s. Op het moment dat deze nieuwsbrief in de bus valt kan de situatie al weer veranderd zijn. In Nederland zien we veel positieve ontwikkelingen, terwijl de berichten uit Brazilië nog geen verbeteringen laten zien. In deze nieuwsbrief geven we in het kort de bevindingen weer vanuit Belo Horizonte door frater Theo, uit São José da Tapera door João Alves en vanuit Pão de Açúcar door Hanny.
We danken iedereen voor de steun die we hebben mogen ontvangen en wensen jullie veel sterkte in deze toch wel bizarre tijd.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

Wilt u de nieuwsbrief verder lezen, klik dan hier

Nieuwsbrief december 2019

Sinds de zusters de hand niet meer hebben in het leven van Pão de Açúcar en São José daTapera zien we dat mensen een nieuwe weg aan het zoeken zijn in de ontstane leegte. Al geruime tijd zijn enkele afgevaardigden van de school van zuster Redempta in Tapera bezig een stichting op te richten om het levenswerk van zuster Redempta voort te zetten. Een aantal juridische en bestuurlijke obstakels die veel tijd kosten moeten nog weggenomen worden. Pastoor Thiago, die sinds november vorig jaar de leiding op zich heeft genomen van de scholengemeenschap in Pão de Açúcar heeft met succes de eerste stappen gezet om de Sociedade weer op de rails te krijgen. Ook onze afgevaardigde in Brazilië, Hanny Martins Vieira-Limbeek is met veel enthousiasme bezig om de lokale mensen te stimuleren het werk van de zusters over te nemen. De invloed van de zusters, die zo lang aanwezig waren, is nog steeds zichtbaar. Het fundament hebben zij gelegd. Nu moet hierop verder gebouwd worden door de lokale bevolking. Lokale cultuur, leefomstandigheden, politiek en beperkte beschikbare middelen hebben sterke invloeden op het succes van de mensen die het werk van de zusters moeten overnemen. Het gaat dan ook met vallen en opstaan en met veel geduld.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat men de vruchten kan blijven plukken van het werk dat de zusters verricht hebben en wij zullen de beschikbare middelen blijven aanreiken van onze donateurs. Wij danken onze donateurs voor hun steun van de afgelopen jaren en vertrouwen erop dat we ook de komende jaren op hen mogen rekenen.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

lees de nieuwsbrief verder via de link: Nieuwsbrief december 2019