Overlijdensbericht zuster Redempta

foto van de zuster uit het overlijdensbericht van de school João Paulo II in São José da Tapera

Met veel pijn in ons hart moeten we meedelen dat op 6 juni, om 9.35 uur plaatselijke tijd, zuster Redempta Bogers is overleden in het ziekenhuis van Santana da Ipenema.

De zuster was twee keer kort na elkaar getroffen door een CVA (in de volksmond beroerte), was rechtszijdig verlamd en toonde niet veel reactie.
Op 6 juni ontvingen we het bericht dat de gezondheidssituatie snel achteruit ging en dat zij in coma lag. Even later kwam de droevige tijding van haar overlijden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brazilië is in diepe rouw.

 

 

 

Ook heel São José da Tapera is in diepe rouw, de burgemeester heeft middels een decreet 3 dagen van rouw afgekondigd.
Binnen een mum van tijd ontplofte Facebook en zagen we foto’s en filmpjes met eerbetoon aan de zuster.

 

overlijdensbericht namens de parochie van São José da Tapera
decreet van de burgemeester van São José da Tapera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel Tapera liep uit om de zuster te ontvangen in het auditorium van haar school. De schoolband vergezelde haar, iets waar ze zelf om had gevraagd. De straten stonden vol mensen die haar het respect en de liefde toonden die ze heeft verdiend.

Gedurende de nacht heeft zuster Redempta opgebaard gelegen in het auditorium van haar school João Paolo II waar iedereen bij haar kon waken en afscheid kon nemen.

Zuster Redempta opgebaard in de kerk in Pão de Açúcar

In de ochtend van 7 juni werd zij overgebracht naar Pão de Açúcar, de woonplaats van de zuster. Aldaar werd zij opgebaard in de parochiekerk om de bevolking van Pão de Açúcar gelegenheid tot afscheid te bieden. Om 15.00 uur plaatselijke tijd (Nederland +5 uur) vond de uitvaartdienst plaats en daarna werd zij te ruste gelegd op het plaatselijke kerkhof.

Het was indrukwekkend om te zien met hoeveel respect er afscheid is genomen van zuster Redempta, door ‘haar’ mensen en haar medezusters in Brazilië.

Dat zij moge rusten in vrede.

 

Op vrijdag 15 juni hebben wij gezorgd voor bloemen namens alle donateurs tijdens de afscheidsviering bij de congregatie in Asten.

De Nederlandse zusters en de familie en vrienden van zuster Redempta hebben daar op hun eigen manier afscheid kunnen nemen. De aanwezige adoptiekinderen (van wie destijds de adoptie is geregeld door zuster Redempta) hadden allemaal een roos bij zich en één van hen hield een mooie toespraak.

Op het kerkhof van de zusters is een steen bijgezet met de naam van zuster Redempta.

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017

Beste Vrienden van Brazilië,

Onlangs las ik een artikel in de krant over de gang van zaken in Brazilië. De kop luidde als volgt: ‘Economische grootmacht Brazilië is terug bij af’. Het land zit nog midden in de aanhoudende economische crisis die wij inmiddels achter de rug hebben. Waar er tot drie jaar geleden een afname te zien was in het aantal mensen dat een uitkering nodig had, loopt dat aantal in rap tempo weer op. In de afgelopen twee jaar vroegen bijna een miljoen Brazilianen de Bolsa Família weer aan. Bolsa Família is een financieel steuntje in de rug dat wordt verstrekt aan kinderen die zijn ingeënt en naar school gaan. Internationaal wordt deze steun geroemd als voorbeeld voor bestrijding van sociale ongelijkheid. Bijna twintig landen introduceerden soortgelijke programma’s als in Brazilië. Op dit moment zijn bijna 14 miljoen gezinnen hiervan afhankelijk en zij krijgen gemiddeld zo’n vijftig euro per maand. (meer…)

Nieuwsbrief juni 2017

Juni  2017

Beste Vrienden van Brazilië,

In de vorige nieuwsbrief heeft u duidelijk kunnen merken dat er in Brazilië veel onrust is ontstaan op politiek en economisch gebied. Iedereen in het land heeft er de gevolgen van ondervonden en ook nu nog is het leven er niet veel rustiger op geworden. (meer…)

Politieke en economische problemen in Brazilië

Je hoort het vanuit alle hoeken van Brazilië. Door de politieke situatie, zoals genoemd in de nieuwsbrief van december 2016, is het land in een enorme crisis gekomen. De levensbehoeften worden enorm duur, scholing en gezondheidszorg worden volgens de berichten die ons bereiken uitgekleed door de overheid.

Ook de scholen van de zusters ontkomen niet aan deze problemen. Doordat de mensen elke real moeten omdraaien hebben zich aanmerkelijk minder kinderen aangemeld voor het nieuwe schooljaar. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de inkomsten voor de scholen en daardoor voor het lerarenaantal, voor de keuze voor studierichtingen en voor de bezetting van de lokalen. Daarnaast is het stichtingsbestuur van de scholen door de bisschop gewijzigd om deze financieel moeilijke tijden beter het hoofd te kunnen bieden. Wij blijven de scholen steunen en hopen op betere tijden.

Naast deze problematiek spelen ook nog de zorgen over de banken. Het is een enorme klus om gelden op de plek van bestemming te krijgen. U kunt er echter van op aan dat we alle mogelijke manieren onderzoeken om uw donaties op de juiste plek te krijgen.

Inmiddels staat het jaarverslag van 2016 online. Jaarverslag 2016

Nieuwsbrief december 2016

Beste Vrienden van Brazilië,

Eind augustus werd de Braziliaanse president Dilma Rousseff door de Senaat definitief afgezet. Volgens deskundigen heeft Rousseff zich zelf niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, maar was haar partij wel betrokken bij een corruptieschandaal omtrent staatsoliebedrijf Petrobras. Bovendien is de economische situatie van het land door Rousseffs beleid ernstig verslechterd. Vraag is of het nu beter zal gaan worden en de corruptie echt aangepakt wordt. Probleem is dat iedereen die meegewerkt heeft aan haar afzetting ook worden verdacht van corruptie. Nog geen 2 maanden later lees je in kranten dat de politie de hoofdrolspeler in de kwestie rondom het gedwongen aftreden van de president heeft gearresteerd. Na de afzetting van Roussef werd de 75-jarige Temer interim-president van Brazilië en zal blijven tot de volgende verkiezing eind 2018. Verwacht wordt dat zijn conservatieve regering de dure sociale programma’s zal terugschroeven om zo de begroting in evenwicht te krijgen en de economie in Brazilië nieuw leven in te blazen. Brazilië heeft het economisch moeilijk. De economie kromp in 2015 met 3,8 procent. Ook dit jaar zou het bruto binnenlands product met nog eens 4 procent achteruitgaan. Daartegenover staan een inflatie van 8,9 procent en zo’n 12 miljoen werklozen. In 2010 groeide de economie nog met 7,5% en was er een groeiende consumptie bij de middenklasse. (meer…)

Nieuwsbrief juni 2016

logo VvB
www.vriendenvanbrazilie.nl IBAN: NL33 RABO 0126 2986 02

Nieuwsbrief

Juni  2016

Beste Vrienden van Brazilië,

Als deze nieuwsbrief in de bus valt zitten we alweer in de zomer periode. Een tijd waarin je hoopt dat overal de zon schijnt. Daar worden we vrolijk van, gaan vaker naar buiten, misschien op vakantie, en zijn we wat beter gehumeurd. Echter, waar de zon altijd schijnt is het vaak ellende. Kijk maar naar de Afrikaanse landen of Noord Brazilië. Daar overheerst nog altijd de armoede van vele medeburgers, de verschillen tussen arm en rijk, corruptie, en politieke onstabiliteit waardoor er nauwelijks stappen worden gemaakt naar een betere toekomst. Wij proberen in de zomers tijd waarin wij leven een steentje bij te dragen dat ook anderen vrolijk worden als de zon schijnt. Wij vertrouwen erop dat u ons daarbij blijft helpen.

Toon van Limpt
Voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië (meer…)

Crèche Limoeiras

Project crèche Limoeiras

In 2013 is de Stichting Vrienden van Brazilië een groot project opgestart in één van de crèches van wijlen zuster Clementina in Limoeiras. Het is een kleine hechte woongemeenschap behorend tot Pão de Açúcar op een plek die vaak slecht te bereiken is, zeker in de regentijd. De zandweg die leidt naar Limoeiras zit vol gaten en kuilen. (meer…)