Beste Vrienden van Brazilië,

Afgelopen jaar zal voor iedereen als een bijzonder jaar de geschiedenis ingaan. Voor jonge mensen met veel onbegrip voor al de regels die opgelegd zijn, voor jonge gezinnen waarvan de kinderen niet naar school konden, voor een grote middengroep die aan huis gekluisterd was, en voor ouderen die kwetsbaar werden en vele dierbaren hebben verloren. Ieder had zo zijn eigen malheur. Wereldwijd kampen we met een epidemie van ongekende aard. Uiteraard volgen we in Nederland de ontwikkelingen, en hebben we veel middelen en mogelijkheden om de epidemie te bestrijden. Onder het motto “alleen samen krijgen we corona onder controle” wordt er gewerkt om het hoofd te bieden aan de pandemie. Iedereen wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid, en geholpen daar waar nodig. Ondanks de grote inzet van de overheid verschijnen in Nederland steeds meer publicaties dat de hardste klappen vallen onder de minder opgeleiden. Zij kunnen vaak niet van huis uit werken, en het risico dat ze werkloos worden brengt hen in een benarde positie. In Brazilië is dit nog een graadje erger. Nog steeds is er gebrek aan testmateriaal, in de meeste staten is de situatie kritiek, en op bestuurlijk niveau veel onenigheid over de te nemen maatregelen. Basisrichtlijnen zoals afstand nemen, en gebruik van mondkapjes worden niet nageleefd. President Bolsonaro stuurt tegenstrijdige signalen de wereld in en geeft geen steun aan de gezondheidswerkers. Er heerst politieke onrust die het klimaat om de juiste beslissingen te nemen niet ten goede komt. De minister van Volksgezondheid is een “interim minister” met een militaire achtergrond. De economische gevolgen zijn enorm en de Braziliaanse munt is enorm gedevalueerd ten opzicht van de dollar.

De situatie in Brazilië maakt het er voor Stichting Vrienden van Brazilië niet makkelijker op. Scholen zijn nog steeds gesloten en de verschillen tussen arm en rijk worden steeds zichtbaarder. Aandacht voor verbeterprojecten zijn er niet. De focus voor de mensen in Brazilië is ‘overleven’. In goed overleg met onze collega’s in Brazilië hebben we binnen het bestuur bepaald om donaties vanuit Nederland zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het behouden van leerlingen en studenten voor de scholen. We hebben een programma opgesteld om mensen te helpen met het betalen van studieschulden als de potentie van de kinderen aanwezig is om te blijven studeren, en middelen ter beschikking te stellen voor online onderwijs. Om dit in goede banen te leiden is er in Brazilië de stichting AMFE opgericht zodat het werk en verantwoordelijkheden die hiermee gemoeid zijn beter verdeeld kunnen worden. In feite neemt de Stichting het werk en verantwoordelijkheid over van de zusters. Verder in de nieuwsbrief zal de stichting AMFE nader worden voorgesteld.  Via online overleg met de bestuursleden van AMFE is de doelstelling geformuleerd, en er wordt gestreefd om voor het eind van dit jaar nog de meest arme mensen te helpen. De Stichting behartigt het werk van alle zusters die zich in het verleden hebben ingezet voor het wel en wee in Pão de Açúcar en São José de Tapera.

Het bestuur van Vrienden van Brazilië wil jullie allen bedanken voor uw bijdrage en we wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Laten we erop vertrouwen dat in 2021 weer alles goed komt.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

Wilt u de nieuwsbrief verder lezen, klik dan hier

Nieuwsbrief december 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *