Algemeen email-adres: info@vriendenvanbrazilie.nl

Toon van Limpt
Voorzitter
Albert Bosch
Secretaris
Marianne van Loy – van der Weele
Penningmeester
Wout van Kemenade
Penningmeester tot 18 september 2023

zie nieuwsbericht
contactpersonen 2-3-2014
Cor en Marianne van Loy
Regiovertegenwoordigers Noord-Oost Brabant