Het idee om de Stichting Vrienden van Brazilië op te richten is ontstaan door de bijzondere band die de bestuursleden hebben met Brazilië. Dit komt o.a. omdat zij allen kinderen uit Brazilië hebben geadopteerd. “De band die we hebben en het feit dat we de ellende ter plekke hebben gezien, heeft ons doen bewegen om wat extra’s te doen voor onze vrienden in Brazilië.”

Tijdens de reis van voorzitter Toon van Limpt en zijn echtgenote Annemie in 2006 naar de gebieden waar hun kinderen geboren zijn, werd het idee geboren om een stichting op te richten. De gebieden gingen (en gaan helaas nog steeds) gebukt onder armoede, vanwege het klimaat en omdat de rijkdom in het land zeer slecht is verdeeld. Samen met secretaris Albert Bosch en penningmeester Wout van Kemenade werd er actie ondernomen.
De stichting is opgericht op 6 september 2006 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Brabant onder nummer 17195625.

De contactpersonen Cor en Marianne van Loy zijn in 2004 in contact gekomen met de zusters in Pão de Açúcar door de Wereldjongerendagen van 2005 in Keulen. Zij organiseerden in de regio Uden/Zeeland de opvang en begeleiding van 50 jongeren van de scholen van de zusters, zodat ook deze arme jongeren konden deelnemen aan de grootste wereldmanifestatie voor katholieke jongeren. Na een tegenbezoek aan de zusters in 2006 zochten zij aansluiting bij de Stichting Vrienden van Brazilië om de krachten te kunnen bundelen.

bestuur en aanhang 2-3-2014
v.l.n.r. Marianne en Cor van Loy, Christien en Wout van Kemenade, Toon en Annemie van Limpt, Albert en Marga Bosch

Uitgebreide informatie over de bestuursleden vindt u op de pagina bestuur.