Van harte aanbevolen: de rommelmarkt van de familie van zuster Clementina in Reusel van 24 t/m 26 september. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze te bezoeken dan kunt u haar missiewerk altijd via Stichting Vrienden van Brazilië steunen door een gift over te maken o.v.v. zuster Clementina Wouters.

Rommelmarkt voor missiewerk zuster Clementina Wouters
Getagd op: