Schenktanbi-logo u geld aan een maatschappelijke instelling of een goed doel? Dan kan die gift aftrekbaar zijn. Onder bepaalde voorwaarden mag u een gift aftrekken.
Sinds begin 2008 is één van de voorwaarden dat de ontvanger een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn.
Sinds 1-1-2008 beschikt de Stichting Vrienden van Brazilië over een zogenaamde ANBI-verklaring.

De belastingdienst stelt vast of een goed doel aan de voorwaarden voldoet en controleert regelmatig of de instelling nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

De voordelen van de ANBI zijn voor een donateur of erflater:
– Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
– Er behoeft geen schenk- of erfbelasting betaalt te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI, in dit geval de Stichting Vrienden van Brazilië.

Denk ook aan een periodieke schenking.
Met een periodieke schenking kunt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel. Dus zonder dat een deel van de gift niet aftrekbaar is! Voor een periodieke schenking behoeft u bovendien niet meer naar de notaris.
U kunt hiervoor een model-overeenkomst van de belastingdienst downloaden.

Hieronder vindt u de laatste jaarverslagen van de Stichting Vrienden van Brazilië:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

De stichting is opgericht op 6 september 2006 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Brabant onder nummer 17195625.

Ons rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) is 817773769.