Vrije giften (Frater Adams, São José da Tapera, Pão de Açúcar)

Elk willekeurig bedrag komt ten goede aan de onderwijs- en welzijnsprojecten van de frater en de zusters.
Zuster Redempta werkte in São José dat Tapera en zuster Odiliana en zuster Clementina werkten in Pão de Açúcar.

U bepaalt zelf met welke regelmaat en welk bedrag u overmaakt op rekeningnummer NL33RABO0126298602 t.n.v. Stichting Vrienden van Brazilië, Rabobank Eersel.
U kunt ook een formulier downloaden voor een doorlopende machtiging. De penningmeester zorgt dan voor een correcte afwikkeling.

Of u kiest voor een donatie via donorbox hieronder:

Alle gelden die op de rekening van de Stichting Vrienden van Brazilië worden gestort worden in principe verdeeld over de mensen voor wie wij werken.
Wilt u echter één persoon steunen, dan dient u dit te vermelden bij de omschrijving.

pleeggezin kinderdorp
Een pleeggezin in het kinderdorp van Frater Adams

Gezinsadoptie (Pão de Açúcar)

Het geld komt ten goede aan gezinnen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning. U kunt hierbij o.a. denken aan de verbetering van de leefomstandigheden, hulp voor studie en voedsel. De bijdrage wordt per gezinssituatie bekeken.
Als u een bepaald gezin doorlopend wilt steunen verzoeken wij u om hiervoor een doorlopende machtiging af te geven.

Hanny op bezoek bij een gezin dat in aanmerking komt voor gezinsadoptie
Hanny op bezoek bij een gezin dat in aanmerking komt voor gezinsadoptie