De Stichting Vrienden van Brazilië staat open voor elke vorm van donatie. U bepaalt zelf hoeveel u kunt missen en de wijze waarop u dit wilt regelen.
Om het u makkelijk te maken hebben we een aantal mogelijkheden uitgewerkt waarvan u gebruikt kunt maken:

Voor alle vormen van donatie zijn onze bankgegevens van belang:

IBAN: NL33RABO0126298602 t.n.v. Stichting Vrienden van Brazilië, Rabobank Eersel
BIC: RABONL2U

U kunt ook een formulier downloaden voor een doorlopende machtiging. De penningmeester zorgt dan voor een correcte afwikkeling.

Alle donateurs van wie wij het e-mailadres hebben worden met enige regelmaat op de hoogte gehouden van de activiteiten in Brazilië middels een nieuwsbrief.

De stichting is opgericht op 6 september 2006 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Brabant onder nummer 17195625.

Ons rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) is 817773769.