Nieuwsbrief december 2017

Beste Vrienden van Brazilië,

Onlangs las ik een artikel in de krant over de gang van zaken in Brazilië. De kop luidde als volgt: ‘Economische grootmacht Brazilië is terug bij af’. Het land zit nog midden in de aanhoudende economische crisis die wij inmiddels achter de rug hebben. Waar er tot drie jaar geleden een afname te zien was in het aantal mensen dat een uitkering nodig had, loopt dat aantal in rap tempo weer op. In de afgelopen twee jaar vroegen bijna een miljoen Brazilianen de Bolsa Família weer aan. Bolsa Família is een financieel steuntje in de rug dat wordt verstrekt aan kinderen die zijn ingeënt en naar school gaan. Internationaal wordt deze steun geroemd als voorbeeld voor bestrijding van sociale ongelijkheid. Bijna twintig landen introduceerden soortgelijke programma’s als in Brazilië. Op dit moment zijn bijna 14 miljoen gezinnen hiervan afhankelijk en zij krijgen gemiddeld zo’n vijftig euro per maand.

Na 2014 liep de werkgelegenheid in Brazilië drastisch terug. Vooral laagopgeleiden in de dienstensector zijn zwaar getroffen. Die groep blijkt heel kwetsbaar in tijden van economische neergang. De sociale ongelijkheid neemt weer toe.

De bestrijding van de Braziliaanse armoede is gestagneerd. De Wereldbank waarschuwde in een recente publicatie dat het aantal Brazilianen dat in armoede leeft dit jaar met tussen de 2,5 en 3,6 miljoen mensen zal toenemen. Veel Brazilianen in extreme armoede moeten het doen met zo’n 20 euro per maand per gezinshoofd. Hun aantal zal volgens de Wereldbank stijgen van 6,8 miljoen in 2015 naar 8,5 miljoen in 2017.

Dit artikel bevestigt de signalen die wij ook rechtstreeks uit Brazilië krijgen. Velen staat het water aan de lippen en hulp is nog steeds hard nodig. Gelukkig zijn er hier nog altijd mensen die een klein stukje van onze welvaart willen delen met de mensen in Brazilië die het zo hard nodig hebben. Wij hopen dat we op deze steun nog lang kunnen rekenen.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

Voor de volledige versie van de nieuwsbrief klik op Nieuwsbrief dec 2017

Nieuwsbrief december 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *