Frater Theo Adams

Vanaf 1966 iFrater Adamss Frater Theo Adams werkzaam in Brazilië, voornamelijk in opvoeding, onderwijs en sociaal werk.
De fraters in Belo Horizonte woonden vele jaren binnen een schoolterrein, en hebben zich ingezet voor vorming en onderwijs van duizenden jongeren. Colégio Padre Eustáquio is een particuliere school, waar de meeste leerlingen maandgeld betalen. Het is een groot complex met ochtend-, middag- en avondschool, van kleuterschool tot middelbaar onderwijs en het telt de laatste tijd meer dan 3000 leerlingen. Frater Adams heeft er ruim 25 jaren les gegeven en coördinatietaken uitgevoerd.

Daarna is hij  22 jaar directeur geweest van een kinderdorp in Coronel Fabriciano. Dit is een plaats ter hoogte van Belo Horizonte, in de staat Minas Gerais. Een medefrater regelt daar nu de dagelijkse gang van zaken.
De aandacht van het kinderdorp blijft op de eerste plaats gericht op elk kind dat mishandeld of verwaarloosd werd, aan wie de ouders geen bescherming kunnen bieden of van wie de familie uit elkaar gevallen is. Daarom blijft men werken aan een goede opvang met goed personeel en goede huizen met zorg voor gezondheid, studie, werk, ontspanning en integrale opvoeding.

Opzet van het kinderdorp:
– Opvang van straatkinderen,
– Crèche met wiegafdeling,
– Onderwijs,
– Bijlessen en sport,
– Beroepsvorming,
– Begeleiden van ontspoorde kinderen.

In 2014 is frater Adams teruggegaan naar Belo Horizonte omdat hij na het overlijden van een medefrater diverse coördinatietaken heeft moeten overnemen. Er zijn daar nog veel uitdagingen op school, in enkele parochies, in het retraitehuis, en in Casa de Apoio voor bijlessen en in verschillende sociale instellingen zoals een medische post in een kinderdagverblijf.
Frater Adams heeft naast deze drukke taken erg veel contact met het kinderdorp en gaat er met regelmaat naar toe.

e-mail: theoadams@ig.com.br


Zuster Redempta Bogers

Zuster ReRedempta in Asten2dempta Bogers was afkomstig uit het Brabantse Bavel en al sinds 1962 werkzaam in het Noordoosten van Brazilië, in de deelstaat Alagoas. Zij was één van de drie zusters Franciscanessen, ook wel missiezusters, uit Asten die zich vestigden in Pão de Açúcar. Meer dan 40 jaar leefden zij samen in hun huis dat zij hun klooster noemden en werkten zij samen voor de armste mensen in de regio. Sinds 2012 woonde alleen zuster Redempta nog daar.

Zuster Redempta had 5 crèches onder haar hoede met meer dan 400 kindjes van arme families die thuis amper of niet te eten hebben en de zorg voor een school met meer dan 900 leerlingen. Deze school, escola João Paolo II genaamd, staat in São José da Tapera, de gemeente die door Unesco uitgeroepen is tot de armste gemeente van Brazilië. De leerlingen van haar op school zijn voor 97% afkomstig uit arme gezinnen. Overheidssteun is er nauwelijks. De overheid voorziet hier niet in omdat het een particuliere school betreft. De armste ouders krijgen een zeer kleine sociale tegemoetkoming van het rijk en zouden hiervan voor hun kinderen ook schoolgeld moeten betalen. Van het schoolgeld moet alles betaald worden: onderwijspersoneel, schoolmateriaal en andere dingen die absoluut nodig zijn. Van donaties uit Nederland kan men het nodige materiaal kopen, onderhoud en vernieuwingen aan het gebouw uitvoeren en alle bijkomende noodzakelijke voorzieningen betalen. Er zijn ook openbare scholen die wel worden bekostigd door het rijk, maar vanwege corruptie en door afhankelijkheid van de gekozen burgemeesters is er weinig continuïteit op de scholen en is de kwaliteit van het onderwijs vaak ondermaats. De school van de zuster heeft daardoor een grote aantrekkingskracht.

Het uitgangspunt voor een goede ontwikkeling van kinderen is zekerheid en geborgenheid naar de toekomst. Als men bezig is met “hoe overleef ik vandaag” is het lastig om bezig te zijn met een opleiding. De basis is uiteraard de thuissituatie. Deze moet ook stabiel zijn, hetgeen betekent dat van de ouders vereist wordt dat zij alles in het werk stellen om een stabiele gezinssituatie te creëren. Als er dan nog niet voldoende financiële ruimte is wordt er door de zuster een programma opgezet om deze gezinnen te helpen. Dit programma bestaat uit de mogelijkheid dat donateurs voor langere termijn een bijdrage leveren, en dat zij de ontwikkeling van het kind dat gesponsord wordt kunnen volgen.

Via de Stichting Vrienden van Brazilië kan men kenbaar maken of men de studie voor een specifiek kind wil financieren. Het programma werkt zeer simpel, waardoor er geen kosten hoeven worden gemaakt en alle gesponsorde gelden bij de kinderen terecht komen.

Voor hen die een Facebook-account hebben: de school heeft een eigen facebookpagina. Ook als men het Portugees niet beheerst kan men hier een goede indruk krijgen van de school door de vele foto’s.

Helaas is zuster Redempta op 6 juni 2018 overleden. Voor het overlijdensbericht klik hier.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brazilië gaat onderzoeken op welke manier we het levenswerk van de zuster kunnen blijven voortzetten. Een enthousiaste groep medewerkers van de school zet het levenswerk van de zuster voort en wij willen hen daarin graag ondersteunen. 


Hanny Martins Vieira – Limbeek

Hanny 2014Hanny Limbeek is geboren in het Brabantse Berlicum waar ze ook is opgegroeid. Als kleuterleidster heeft zij vele jaren gewerkt op basisschool `t Palet in Heeswijk-Dinther.

Via studentadoptie is zij in contact gekomen met zuster Odiliana Smits (zie verder op deze pagina).
Ze is daarna nog vaak op bezoek geweest en heeft zo het werk van zuster Odiliana leren kennen. Uiteindelijk heeft ze er voor gekozen om zich daar definitief te vestigen en zich in te zetten voor de vele armen.

Inmiddels getrouwd met haar Braziliaanse man João verhuisde Hanny Martins Vieira – Limbeek in januari 2006 naar Pão de Açúcar. Zij woont ongeveer 800 meter van het verblijf van de zusters. Hanny hielp zuster Odiliana door haar vooral veel administratieve taken uit handen te nemen. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met de adoptiegezinnen. Zuster Odiliana was erg blij met de steun die Hanny haar gaf en ze was dan ook gelukkig dat ze aan Hanny alles kon overdragen toen ze in 2012 definitief terugging naar Nederland.
In het contact met de school en de gezinnen in Pão de Açúcar is Hanny een belangrijke schakel voor de
stichting.

Sinds 2015 is Hanny tevens aanspreekpunt van de stichting voor het project ‘Donatie in de wijk’. Er leven nog zoveel mensen onder de armoedegrens en de stichting tracht die mensen te bereiken die direct hulp nodig hebben. Men kan hierbij o.a. denken aan bijdragen voor medicijnen en doktersbehandelingen.

e-mail: steunbrasil@gmail.comMissiezusters van Asten

In 1965 vertrokken ook twee andere missiezusters uit Asten naar Brazilië, te weten zuster Clementina Wouters en zuster Odiliana Smits. Omdat zij zoveel hebben betekent voor de mensen in de plaats Pão de Açúcar en directe omgeving willen wij hen graag op deze pagina benoemen. Hun werk wordt immers voortgezet door de Stichting Vrienden van Brazilië, de plaatselijke bevolking en door Hanny Martins Vieira – Limbeek. De mensen in Pão de Açúcar zullen hen nooit vergeten en hebben voor beiden een warme plaats in hun hart.

Zuster Clementina Wouters

Zuster Clementina Wouters was afkomstig uit het Brabantse Hulsel.
Ruim 50 jaar werkte ze in de armste continenten van Afrika en Zuid-Amerika. In 1955 vertrok ze als verpleegkundige en als vroedvrouw naar het voormalig Belgische Kongo. Van ’s morgens vroeg tot diep in de nacht bood ze hulp bij de bevallingen en sociale problemen. In 1964 moest ze het land ontvluchten vanwege de politieke spanningen. Een weg terug was er niet. In het voorjaar van 1965 vertrok ze naar Brazilië. Zij bekommerde zich ook hier over de allerarmsten, over degenen die aan hun lot worden overgelaten.
Ze richtte moederclubs op en gaf zorg voor de kinderen. Ze voerde jaren de gehele administratie van de parochie, van geboorte tot overlijden en zij was de rechterhand van de plaatselijke pastoor. Zuster Clementina had ook de zorg over het huis dat als klooster diende voor de zusters. De dagcrèches, waarin tot op de dag van vandaag ongeveer 150 kinderen opvang genieten, is een stukje levenswerk van zuster Clementina.
Zuster Clementina is op 21 juni 2012 overleden en is begraven op het kerkhof in Pão de Açúcar.

Zuster Odiliana Smits

Zuster Odiliana Smits was afkomstig uit het Brabantse Odiliapeel.
Ze trad in bij de Missiezusters van Asten in 1946. Na 9 jaar voorbereiding en studie werd ze uitgezonden naar voormalig Belgisch Congo in Afrika. Na 2 keer vluchten voor de rebellen is zij ongeveer 1 jaar terug in Asten geweest. In 1965 vertrok ze naar Brazilië. Ze is daar begonnen met het oprichten van basisonderwijs. Meer dan 40 jaar heeft zij gewerkt aan het College São Vicente in Pão de Açúcar. Deze school heeft ongeveer 1000 leerlingen voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Sinds 2007 is er ook een Faculteit voor Universitair Onderwijs. Er zijn meerdere studierichtingen, zoals Verpleegkunde, Pedagogiek en Lichamelijke Opvoeding.

Onderwijs is een van de belangrijke factoren om een betere toekomst te hebben. Ruim 75% van de studenten van het College São Vicente komt uit gezinnen die rond de minimumgrens van het bestaan leven. Dit zijn vaak zeer schrijnende situaties. Door studentadoptie krijgen deze kinderen ook een kans om vooruit te komen.

Ook bestaat er gezinsadoptie waarmee de gezinnen begeleid worden in hun dagelijkse sociale leefomstandigheden. Zuster Odiliana probeerde huisvesting te verbeteren, had een luisterend oor voor deze arme mensen en gaf hen advies. Het gaf de mensen moed en ze voelden dat er iemand is die hen respecteert in al hun armoede.  Gelukkig wordt haar levenswerk voortgezet.

In februari 2012 keerde zuster Odiliana wegens gezondheidsredenen terug naar Nederland. Zij woonde tot haar overlijden op 15 februari 2019 bij haar medezusters in Asten. Zij is begraven op het kerkhof van de zusters.

Het overlijdensbericht van zuster Odiliana is hier te vinden.